Lægehuset som uddannelsessted

Klinikken er uddannelsessted for læger, som ønsker at uddanne sig til at blive speciallæger i almen medicin. De er ansat hos os i 6-12 måneder og/eller har “retur dage”, hvor de under deres uddannelsesansættelse på hospitalet vender tilbage til os en dag om måneden.
Vi håber, du vil tage godt imod dem. Du kan trygt modtage behandling hos dem, da der er tale om færdiguddannede læger og alle modtager supervision af de faste speciallæger i almen medicin.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.