Prøvesvar

Når du har fået taget en blodprøve, undersøgt din urin, er blevet podet, har fået taget et celleskrab eller på anden måde afventer svar på en undersøgelse, er det vigtigt, du husker at kontakte os for at få svar på prøven. Det kan hænde, at en prøve går tabt i forsendelsen. Vi har ikke mulighed for at opdage, at den er bortkommet, medmindre du spørger til den.

Husk derfor altid at aftale med lægen eller sygeplejersken, hvordan du får svar.
Du kan vælge mellem:

– Fremmøde ved ny konsultation
– Svar på e-portal
– Svar på brev
– Ringe til sygeplejersken mandag til fredag kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00

Sygeplejersken vil i videst muligt omfang svare på prøver og undersøgelser. Dog vil det i nogle tilfælde ikke være muligt for sygeplejersken at give et fyldestgørende svar. I disse tilfælde vil sygeplejersken oplyse, hvordan svaret gives.